Informace o knížce

Knížka vznikala postupně asi 13 let a jmenuje se  Doteky motýlích křídel aneb …“psst, o tom se nemluví“.

 • Obsahuje návody na zvládání nepříjemných situací.
 • Pojednává o Životě na Zemi a v prvé řadě je inspirativním příběhem cesty k sobě a k životní radosti.
 • Je ale také o hledání smyslu života, o osobní svobodě, o přijetí vlastní zodpovědnosti
 • Je domácím nástrojem hlubokého groundingu = 
  • ukazuje na způsoby jak navázat kontakt se sebou, se Zemí i se vším, co nás přesahuje,
  • lehkým způsobem se dotýká nejen lehkých témat, ale i témat těžkých (jako je např. smrt, zranění, války, atd…),
  • ukazuje možné způsoby a postoje, jak se vypořádat se smrtí, s ranami osudu, se starými zraněními, s traumaty,
 • .
 • a je také pomůckou rozvoje Životního smyslu a smyslu pro rovnováhu (dle Komenského a R. Steinera)
  • v rovině mysli a emocí napomáhá posílení rovnovážného, neutrálního postoje – bez kterého není opravdu hluboký kontakt možný a ukazuje postoje vedoucí k „zásaditosti“ vnitřního myšlenkově-emočního prostředí,
   (obdobně jako se v rovině tělesné snažíme zabránit překyselení organismu, je třeba o to usilovat i v oblasti myšlení a emocí),
  • je nabitá energií trpělivého, rozvážného hledání sebe a své vlastní, zlaté střední cesty: neboť svou „neutrálností“ napomáhá nezacházet do extrémů, s trpělivostí a rozvážností vytrvat, opravdu hledat sám sebe, své vlastní talenty a svou jedinečnost,
  • …  a pokud sebe a „tu svou cestu“ člověk najde, pak knížka napomáhá vytrvat, nevzdat se … sebe, svého smyslu života, své jedinečné cesty… a i v praktickém životě svou cestou jít,
   .
 • vede k ukončení manipulací a ke schopnosti manipulacím odolávat... napomáhá k tomu, aby se člověk nechal ovlivnit nad rámec toho, co chce…
 • knížka je tedy hybatelem i průvodcem cesty k sobě a zároveň pomůckou osobního rozvoje 
  … nabízí možnost ptát se, hledat vlastní odpovědi, vlastní způsoby, vlastní cestu… a díky tomu být samostatnější, nebát se vzpomínat a žít svůj život vědoměji… 

Pro mne osobně představuje jakýsi základní stavební kámen pro další činnost. 

Reálný obal knížky     Zadní strana obálky

Knížka má tři části:hlavní  část s veršovaným sdělením, část racionální a část praktickou.

Kvůli zesílení vibračního působení má hlavní sdělení veršovanou formu:

 • Verše jsou jemnější, mají jinou strukturu, než text ve formě prózy. Mají tedy naprosto odlišné vibrace. Nenásilným způsobem rozhýbou třeba i velmi ztuhlé myšlenkové konstrukce čtenáře a dají mu jemné podněty k vlastním, osobitým úvahám… nabízí možnost k pozvolnému, dobrovolnému rozpuštění toho, co je překonané, zastaralé… k posílení a upevnění něčeho, co je třeba podpořit, případně nově vytvořit.
 • Veršovaná forma umožňuje oslovení něčeho, co nás přesahuje. Umožňuje oslovení hlubších vrstev osobnosti, neboť duševní, duchovní a energetické aspekty člověka potřebují jiný než běžný jazyk. Díky tomu může být spuštěno hluboké léčení a nastartován očistný proces toho, co je v člověku podstatné.
 • Každá básnička je oknem či dveřmi, kterými je možno vstoupit či nahlédnout kamsi, kam by se třeba člověk sám nedostal.
 • Zároveň ale každá básnička i celá knížka nabízí pro každého bezpečný prostor, resp. jinak řečeno: je bezpečným průvodcem pro rozvíjení úvah na konkrétní téma. Protože jsem při jejím psaní kladla důraz na komplexnost a vyváženost témat i formy sdělení. Z tohoto důvodu jsou básničky doplněny i racionální a praktickou částí, které mají zejména funkci uzemňovací, kotvící.
  Díky tomu knížka sama o sobě nabízí každému možnost transformaceZachycuje nejobtížnější aspekty a momenty transformačního procesu a ukazuje různé praktické, proveditelné možnosti a způsoby, jak je možné se s nimi vyrovnat.

Leave a Reply

Aktuality, akce

22. 3. 2024, 18-21 hod.
Konstelační večer
na téma "Osobní zdroje a otevření nové cesty"

5. 4. 2024, 18-21 hod.
Konstelační večer
na téma "Kudy vedou proudy tvořivosti"

Obojí se koná v prostoru
Wuchterlova 5, Praha 6
Cena 1 večera 650,- Kč
Srdečně zvu.

Přihlášky mailem na adresu:
lenka@palatova.cz Děkuji:)

1.-3. 11. 2024
Víkendový seminář:
"Kdo jsem a kam směřuji"
... více se otevřít sobě a své vlastní respektující cestě.

Rohanov, Šumava
Podrobnosti i cena budou včas známy.

Předběžné přihlášky prosím zatím mailem na adresu:
lenka@palatova.cz Děkuji:)

Nad rámec nabídky, v případě zájmu je možno zorganizovat cílenou akci pro skupinu/tým/rodinu. Nabízím i sezení a konzultace.