Regenerace rodových systémů

Regenerace rodů, rodových linií

Základní cíl regenerace rodových linií je vytvářet v rámci rodů podmínky pro to, aby:

 • v rámci rodu mohla fungovat harmonie mužských a ženských tvůrčích principů,
 • byl otevřen prostor pro krásné partnerství na bázi jedinečnosti a samostatnosti každého, přesto však v souladu a vzájemných synergiích,
 • byla zajištěna přirozená plodnost a schopnost počít, donosit a porodit zdravé děti,
 • bylo v rámci rodiny vytvořeno prostředí pro zdravý vývoj dětí... přes všechny vývojové fáze až do dospělosti,
 • rodina i rody umožňovaly dětem odpojit se od starých rodových, přežitých a tedy již v moderní době nefunkčních „tradic“ a jít vlastní cestou
  … ke skutečné dospělosti… k založení vlastní rodiny… ke zdravým dětem… k jejich plné dospělosti,
 • aby byla zajištěna nejen kontinuita předávek života z generaci na generaci, ale zejména plnohodnotná kvalita a integrita mezigeneračních „předávek“…
  … vždy ve správný čas

Postup regenerace rodových linií
Postup je analogický jako u koncepce Zabydlení se ve zdraví, která je prioritně orientována na jednotlivce - jen jsou postupy aplikovány na rod/ rody a rodové systémy. tak, a vede k tomu, aby byly v rámci rodu/rodů uvolněny „stopy“ minulosti, které tlumí či brzdí tok životních sil a aby byl obnoven nejen zdravý proud životních energií, ale i znovu-nastartována přirozená obnova a imunita (obranyschopnost) rodu, zajišťující jeho zdravé a spokojené fungování.
Postup je sice vždy individuální, ale obecně zahrnuje:

 1. jasné stanovení cíle – co chci a proč (klíčová problém/důvod proč hloubkovou regeneraci rodových linií dělat)
 2. zjištění skutečného stavu
  •  jako „to“ je? co „vadí“? co „škodí“, co je „problém“?
  • jaké nemoci, problémy, vztahy se v rámci rodů vyskytují?
  • jaké talenty, silné stránky, jedinečnost, výjimečnost… potenciál?
 3. zjištění a odhalení příčin problémů a bloků = zjištění psychosomatiky, rodové historie, nezpracovaných smutků/zranění/traumat
 4. vypracování jasného postupu a dílčích kroků
  • pro práci ve fyzické, „hrubo-hmotné“, somatické realitě a zdravou „tělesnost“
  • pro obnovu a regeneraci smyslů a smyslového vnímání
  • pro práci v oblasti rodového duševního pole a v oblasti myšlenkové a psycho-emocionální
  • pro práci psychosomatické – zajišťující propojení obou přístupů a podporující úspěch pro projevení se potřebných změn v realitě, tedy v každodenním životě rodiny, rodů i jednotlivců

 

Leave a Reply

Aktuality, akce

V současné době nemám naplánovány žádné veřejné akce/semináře - je možno zorganizovat cílenou akci pro skupinu/tým/rodinu. Nabízím i sezení a konzultace.

22. 6. 2023 - vernisáž výstavy
CESTY, PROMĚNY a PRůVODCI,
od 18 hod., Galerie a Studio OSM,
Srbská 2, Praha 6
Srdečně zvu.

Více informací na webu pro-zmenu.cz