Zabydlení se ve zdraví

 • Jedná se o koncepci systematické, cílené práce s klienty.
 • Kromě toho je to zároveň životní cesta, která vede ke zdraví a následně udržuje člověka (rodinu, firmu) zdravého.

Zabydlet se ve zdraví = zabydlet se v Životě

Součástí toho je zabydlení se:

 • v těle,
 • v času,
 • v prostoru,
 • ve vztazích,
 • v činnostech, které vykonáváme.

V praxi to představuje snahu – dlouhodobě a na všech podstatných úrovních:

 1. zbavit se bloků, zvyků, návyků a mechanismů chování, které brání plně si užívat života, které způsobuji problémy, jsou nepříjemné, nezdravé,
  V rámci toho pomáhám klientům uvědomit si a odstranit nejvíce problematické bloky a návyky chování, které jim způsobují problémy (často stále dokola) či „nemoc“ a odhalit příslušné „zlozvyky“ a mechanismy chování, které stav „nemoci“ udržují – a to pomocí různých, individuálně volených technik a metod.
  .
 2. osvojit si chování a návyky, které člověka uspokojují a  které podporují zdraví!
  tedy:
  zdravě jíst, zdravě se hýbat, zdravě pracovat, starat se o své tělo a kondici, žít zdravou sexualitu a vztahy, přiměřeně odpočívat, přijímat rozhodnutí, která jsou pro nás prospěšná.
  Obecně to znamená, naučit se reagovat na podněty, se kterými jsme konfrontováni zdravým způsobem (= způsobem, kterým sobě ani nikomu jinému neškodíme), zbavovat se všeho nepotřebného (vč. nejrůznějších toxinů… traumat…).…… a tím se dostat z dlouho žitého konceptu „strachu, bolesti a nemoci“, který byl mnoho generací v celé společnosti považován za „normální“, takže se v něm jednotlivci, rodiny i společnost „zabydleli“ a postupně přejít do konceptu „důvěry, zdraví a lásky“.
  .
 3. … a protože je jakákoliv změna, jakýkoliv pokus o „nastolení“ něčeho „nového“ spojeno s „překonáním“ něčeho „starého“, neboť žití v tom „starém“ s sebou nese zvyk toho „starého“, případně i „zacyklení se v tom starém“…
  …tak ke  klíčovým bodům mé práce patří  postupy, které vedou k překonání „rezistencí“ bránících uzdravení a které umožňují „ukončit nežádoucí zacyklení“ .
  .

Na podporu Zabydlení se ve zdraví, na posílení schopnosti udržovat se v celostním smyslu zdravý/-á mám připravené semináře, v rámci kterých sdílím a učím praktické, jemné dovednosti (soft skills).
Opírám se přitom o v praxi ověřené postupy a ozdravné metody, které působí na různé úrovně „člověka“. Za klíčové přitom považuji:

1)      vědomou práci s myslí, s tělem a s dechem,  s emocemi,

2)      cílenou práci v každodenní praxi = logické a prakticky proveditelné kroky, volené dle konkrétní situace,

3)      konstelační práci kombinovanou s tradičními šamanskými postupy.

.

Momentálně nejsou vypsány termíny seminářů určený pro veřejnost .
Dokument k Zabydlení se ve zdraví je zde Pro změnu_Zabydlení se ve zdraví_obecná informace o koncepci + semináře_jaro 2020

Kdo chce, může sledovat web pro-zmenu.cz/cs/akce/ nebo také na FB www.facebook.com/pg/divadlosvet.cz/events/?ref=page_internal.

Aktuality, akce

V současné době nemám naplánovány žádné veřejné akce/semináře - je možno zorganizovat cílenou akci pro skupinu/tým/rodinu. Nabízím i sezení a konzultace.

22. 6. 2023 - vernisáž výstavy
CESTY, PROMĚNY a PRůVODCI,
od 18 hod., Galerie a Studio OSM,
Srbská 2, Praha 6
Srdečně zvu.

Více informací na webu pro-zmenu.cz