Krajinotvorba

… (spolu)práce s Krajinou
… koncepce práce – Soulad v Krajině

- obsahuje techniky vedoucí k harmonizaci toků energií Krajinou a k dosahování souladu člověka, Krajiny a všech bytostí v Krajině žijících s cílem dosažení dobrého života a pokojné, harmonické, mírové koexistence.

Krajinotvorba (vysvětlení pojmů níže) pro mne představuje možnost, jak se jemným způsobem podílet na spoluutváření našeho společného prostoru.
Díky jasným postupům, díky nekonfliktním, nicméně jasně definovaným zásadám a principům práce a díky jejich důslednému dodržování v praxi je Krajinotvorba účinnou cestou jak vnášet do prostoru nové kvality, jak formovat předpoklady pro soulad a nové, přátelštější formy koexistence.
V rámci Krajinotvorby dochází k harmonizaci toků vitálních sil Krajinou a k odstraňování a neutralizaci traumat nebo emocionálních bloků, které jsou historicky v Krajině usazeny. Jedná se jakýsi důkladný úklid. prostor se pročistí, lidem se lépe „dýchá“ a vitální síly vitalizují i lidi a jejich činnosti.

Díky Krajinotvorbě je možné nejen příznivě působit na lidi a na rodiny, ale také vycházet z dosud obecně zaběhnutých stereotypů „bojů“, soupeření a malicherného politikaření, v rámci společnosti jako takové. Dochází k přetváření „fungování prostoru“ a k ukončování mechanismů chování z minulosti, kde nebyl prostor pro skutečné státnictví, ani pro moudrou státo-tvorbu. Jelikož v minulých historických érách mnohé až příliš často probíhalo podle principů „na úkor ostatních“, „ku prospěchu úzké skupiny, která je zrovna při moci“, či podle principu „malé domu ze společného koláče“ … a to i za cenu potlačení svobody či práv ostatních.

Já osobně se zabývám harmonizací energií v Krajině, v našem společném prostoru od roku 2016. Začala jsem s tím, protože jsem potřebovala „uklidit“ v okolí našeho domu a také jsem chtěla všemi dostupnými metodami a prostředky podpořit proces uzdravování mé dcery a vztahů v rodině. Proč jsem s tím začala?
Již od roku 2002 pracuji psychosomaticky – na úrovni jednotlivců, rodiny a rodů. Přitom jsem ale narazila na témata, která jednotlivce, rodinu i naše rody dalece přesahovala – na témata válečná, témata spojená s nespravedlnostmi, s utiskováním ostatních či obohacováním se na jejich úkor… témata spojená s nevolnictvím, otrokářstvím… i s totalitními režimy. To bylo nutno řešit a postupně přicházely metody a techniky jak na to – no právě v roce 2016 ke mne přišla geomantie, ze které jsme načerpala velkou inspiraci i zkušenosti. Geomantie mimo jiné pracuje např. s kvalitami, které umí cíleně, vhodnou formou a na vhodné místo umístit do prostoru (samozřejmě po předchozím nacítění se na potřeby daného místa a jeho ducha). Lze tak v prostoru posilovat energie, kvality a vibrace, které jsou „nedostatkové“ a které je žádoucí posílit. Postupně jsem tedy spojila prvky psychosomatiky a geomantie do funkčního celku a vznikla koncepce práce Soulad v Krajině.

Dnes žijeme sice v 21. století. Máme demokracii, máme lidská práva, ústavu zaručující rovnoprávnost a občanské svobody, přesto ale mnoho starých a principů dosud z našeho společenského prostředí nevymizelo. Mnohé z toho „starého“ až parazitálním způsobem narušuje to „nové“ a i když sice máme právní stát, není to stát správní, protože to, co je v našem státě skutečně nedostatkové je Správa. Správa ve smyslu citlivého obhospodařování svěřených „statků“ s cílem jejich udržování, obnovy, regenerace a zachování či případně i zušlechtění pro všechny následovníky (děti, další generace, další Správce…).

Krajinotvorba a koncepce Soulad v Krajině je tedy jemnou cestou, jak obnovit skutečnou správu území z celistvého hlediska a jak opustit  a ve společném prostoru utlumit vyhraněné, ostré, agresivní, manipulativní či násilné způsoby komunikace a fungování (resp. ne-fungování) vztahů mezi lidmi, názorovými skupinami či národy.

Podcast k tomuto tématu

spotify.link/3l1C36Z9bEb 

Vysvětlení pojmů:

Krajina = „živé tělo Matky Země“ a zároveň i živá bytost, mnohovrstevnatý organismus, krajinný, přírodně-energetickým ekosystém, prostor Země.
Někteří lidé o Krajině mluví jako o jemno-hmotném prostoru Země či o bytosti, Gáie.
Já osobně chápu pojem Krajina komplexně, tedy jako propojení hmotného (pro všechny viditelného) světa a světa jemno-hmotného (vnímatelného a viditelného jemnými smysly). V psychologickém smyslu by se dalo mluvit o propojení Vědomí, Ne-vědomí, Podvědomí, Paměti Země.

Tvorba = aktivní tvoření a spoluutváření.

Krajinotvorba = aktivní tvoření a spouutváření krajinného, přírodně-energetického systému, prostoru Země ve spolupráci se Zemí a s bytostmi Prostoru a Přírody.

 

Leave a Reply

Aktuality, akce

22. 3. 2024, 18-21 hod.
Konstelační večer
na téma "Osobní zdroje a otevření nové cesty"

5. 4. 2024, 18-21 hod.
Konstelační večer
na téma "Kudy vedou proudy tvořivosti"

Obojí se koná v prostoru
Wuchterlova 5, Praha 6
Cena 1 večera 650,- Kč
Srdečně zvu.

Přihlášky mailem na adresu:
lenka@palatova.cz Děkuji:)

1.-3. 11. 2024
Víkendový seminář:
"Kdo jsem a kam směřuji"
... více se otevřít sobě a své vlastní respektující cestě.

Rohanov, Šumava
Podrobnosti i cena budou včas známy.

Předběžné přihlášky prosím zatím mailem na adresu:
lenka@palatova.cz Děkuji:)

Nad rámec nabídky, v případě zájmu je možno zorganizovat cílenou akci pro skupinu/tým/rodinu. Nabízím i sezení a konzultace.