Divadlo Svět

Ačkoliv jsem systémový inženýr ekonomie a profesně jsem se od roku 1990 zabývala převážně firemním poradenstvím, již více než 20 let se také aktivně věnuji  celostnímu přístupu ke zdraví a uzdravování. V průběhu let se mi otevřel přístup ke vzpomínkám k nesčetným minulým životům… k nejrůznějším technikám, schopnostem, zkušenostem … a to vše jsem si dávala do kontextu dnešní reality a do dnešních zákonitostí „fungování světa“. Díky tomu všemu dohromady jsem získala funkční techniky a metody celostního přístupu k uzdravování nejen těla, mysli či psyché, ale zejména i duše. Pro sdílení těchto zkušeností vznikly právě tyto stránky. Jsem schopna naučit vás techniky a postupy jak:

 • lépe porozumět sám/-a sobě a snáze získat kontakt sám/-a se sebou, se svou duší (permanentní osobností),
 • účelně zvládat všechny životní výzvy,
 • překonávat a tišit traumata minulosti (své osobní, rodové nebo i společenské, planetární),
 • efektivně spoluutvářet svůj vlastní život,
 • žít a tvořit vědoměji.

Pomůžu vám rozšířit si dosavadní obzory vnímání a cítění a vědoměji uchopovat Život v souvislostech.
Díky tomu se naučíte: 

 • celostním způsobům řešení problémů,
 • žít radostněji, s větší pohodou a s důvěrou … aniž byste však „zavírali oči“ před nepříjemnými stránkami Života   

. Proč sdílím?

 1. Pozoruji totiž, že v současné době roste počet lidí, kteří se zajímají o nejrůznější cesty osobního rozvoje či sebepoznání, mnoho lidí cvičí jógu či jiná ozdravná a energetická cvičení, zajímá se o práci s energiemi, o alternativní způsoby léčení, o zdravou výživu či absolvují detoxikace všeho druhu (jak své osoby, tak i dětí nebo rodinných systémů)… Pozoruji také, že mnozí, i přes mnohaletou práci na sobě samém, i přes absolvování mnoha seminářů, nemohou nebo neumějí vše naučené uplatnit v praxi a ve svých životech stále narážejí na obdobné, opakující se problémy. Na základě vlastních zkušeností: mám vypracované účelné postupy, jak „ukončit zacyklení“ a jak nové „poznatky“ skutečně uvést do praxe. .
 2. Kromě toho pozoruji, že i přes velký boom nejrůznějších detoxikací a ozdravně-očistných činností, si ne každý uvědomuje jejich možné důsledky. Ne každý ví, že tyto aktivity mohou kromě zlepšení fyzického či zdravotního stavu způsobit i další „vedlejší“ efekty. Například může nastat situace, že se natolik „vyléčí“ nejzávažnější problémy současného života, že se člověku začnou zpřístupňovat vzpomínky na dávné minulosti, že si může začít uvědomovat svou vlastní „nadčasovost“. Člověk se tak dostane ke zpracovávání a léčení problémů přesahujících jeho osobu a současný život … nastane proces léčení duše. .
 3. To postupně vede také k možnosti zpracovat dlouhodobě potlačená rodová či společenská traumata, zranění či problémy. Je to sice proces veskrze pozitivní, ale mohou s ním být spojeny nejrůznější přechodné problémy, ať už fyzického nebo psychického rázu, se kterými není až tak snadné se vypořádat. Často je přitom potřebná podpora „zvenčí“, než se člověk přizpůsobí, integruje „nové informace“ a než si zvykne na nové energetické fungování sebe sama. .
 4. Obdobná situace se může stát lidem, kteří cvičí jógu či tantru, snaží se o „zvýšení vibrací“ či energií, nebo usilují o probuzení kundalini energie, ale nemají na to „připravený“ svůj energetický a nervový systém. Vybuzená energie, zejména není-li uzemněná a usměrněná, může způsobit nepříjemné „třesy“ nejen v těle, ale i v rámci životních situací. Sama jsem si mnohým nepříjemným prošla. Díky genetické vadě nejmladší dcery jsem často byla motivována jít dál a hlouběji … do témat, problematik, společenských a rodových traumat, do kterých bych se sama nikdy nepustila. Díky tomu mám nyní zkušenosti, co je možné v takových situacích dělat, jak postupovat, jaké zaujmout postoje, jakými pravidly se orientovat, jak se uzemňovat, jaké cviky cvičit, aby vše probíhalo snáze… obdobně jako když snáze zdolá vysokou horu horolezec, který např. dodržuje určitá pravidla nutná k aklimatizaci na pobyt ve vysokohorských výškách.

 

Jsem tedy schopna ostatním pomoci vypořádat se s problémy spojenými s navyšováním energií i s léčením duše nebo rodových systémů.  

 

.

Proč název Divadlo svět?

Divadlo Svět = Život na Zemi Bližší vysvětlení viz Proč Divadlo Svět

.

Hlavní motto: 

….Z ticha do ticha, život se rodí a zase utichá…

Já vím, že existuje mnoho různých „tich“. Patřím já vůbec do nějakého z nich?

Tak soustředím se na to TADY, kde spojeny jsou všechny dohromady.

Tak soustředím se na to TEĎ, kde minulost je věčná, přítomnost běží vpřed.

Soustředím se tedy na TADY a TEĎ, kde hraje se divadlo pod názvem SVĚT.

Lenka Palatová (21.11. 2011)

z knížky Doteky motýlích křídel aneb …psst o tom se nemluví

.

Pokud se zde na stránkách někomu něco zalíbí a bude chtít citovat – prosím uvádět jen s odkazem na tyto stránky. Děkuji.

 

Leave a Reply

Aktuality, akce

22. 3. 2024, 18-21 hod.
Konstelační večer
na téma "Osobní zdroje a otevření nové cesty"

5. 4. 2024, 18-21 hod.
Konstelační večer
na téma "Kudy vedou proudy tvořivosti"

Obojí se koná v prostoru
Wuchterlova 5, Praha 6
Cena 1 večera 650,- Kč
Srdečně zvu.

Přihlášky mailem na adresu:
lenka@palatova.cz Děkuji:)

1.-3. 11. 2024
Víkendový seminář:
"Kdo jsem a kam směřuji"
... více se otevřít sobě a své vlastní respektující cestě.

Rohanov, Šumava
Podrobnosti i cena budou včas známy.

Předběžné přihlášky prosím zatím mailem na adresu:
lenka@palatova.cz Děkuji:)

Nad rámec nabídky, v případě zájmu je možno zorganizovat cílenou akci pro skupinu/tým/rodinu. Nabízím i sezení a konzultace.