Divadlo Svět

Ačkoliv jsem systémový inženýr ekonomie a profesně se převážně zabývám firemním poradenstvím, již více než 17 let se aktivně věnuji  celostnímu přístupu ke zdraví a uzdravování.   Díky tomu jsem získala zkušenosti s celostními metodami uzdravování nejen těla, mysli či psyché, ale zejména duše. Pro sdílení těchto zkušeností vznikly právě tyto stránky.

Jsem schopna naučit vás techniky a postupy:

 •  jak lépe porozumět sám/-a sobě a snáze získat kontakt sám/-a se sebou,
 • jak účelně zvládat všechny životní výzvy,
 • jak efektivně spoluutvářet svůj vlastní život,
 • žít vědoměji.

Pomůžu vám rozšířit si dosavadní obzory vnímání a chápat Život v souvislostech.

Díky tomu se naučíte: 

 • celostním způsobům řešení problémů,
 • žít radostněji a s důvěrou
  … aniž byste však „zavírali oči“ před nepříjemnými stránkami Života   

.

Proč sdílím?

 1. Pozoruji totiž, že v současné době roste počet lidí, kteří se zajímají o nejrůznější cesty osobního rozvoje či sebepoznání, mnoho lidí cvičí jógu či jiná ozdravná a energetická cvičení, zajímá se o práci s energiemi, o alternativní způsoby léčení, o zdravou výživu či absolvují detoxikace všeho druhu (jak své osoby, tak i dětí nebo rodinných systémů)… Pozoruji také, že mnozí, i přes mnohaletou práci na sobě samém, i přes absolvování mnoha seminářů, nemohou nebo neumějí vše naučené uplatnit v praxi a ve svých životech stále narážejí na obdobné, opakující se problémy. Na základě vlastních zkušeností: mám vypracované účelné postupy, jak „ukončit zacyklení“ a jak nové „poznatky“ skutečně uvést do praxe.
  .
 2. Kromě toho pozoruji, že i přes velký boom nejrůznějších detoxikací a ozdravně-očistných činností, si ne každý uvědomuje jejich možné důsledky. Ne každý ví, že tyto aktivity mohou kromě zlepšení fyzického či zdravotního stavu způsobit i další „vedlejší“ efekty. Například může nastat situace, že se natolik „vyléčí“ nejzávažnější problémy současného života, že se člověku začnou zpřístupňovat vzpomínky na dávné minulosti, že si může začít uvědomovat svou vlastní „nadčasovost“. Člověk se tak dostane ke zpracovávání a léčení problémů přesahujících jeho osobu a současný život … nastane proces léčení duše.
  .
 3. To postupně vede také k možnosti zpracovat dlouhodobě potlačená rodová či společenská traumata, zranění či problémy.
  Je to sice proces veskrze pozitivní, ale mohou s ním být spojeny nejrůznější přechodné problémy, ať už fyzického nebo psychického rázu, se kterými není až tak snadné se vypořádat. Často je přitom potřebná podpora „zvenčí“, než se člověk přizpůsobí, integruje „nové informace“ a než si zvykne na nové energetické fungování sebe sama.
  .
 4. Obdobná situace se může stát lidem, kteří cvičí jógu či tantru, snaží se o „zvýšení vibrací“ či energií, nebo usilují o probuzení kundalini energie, ale nemají na to „připravený“ svůj energetický a nervový systém. Vybuzená energie, zejména není-li uzemněná a usměrněná, může způsobit nepříjemné „třesy“ nejen v těle, ale i v rámci životních situací. Sama jsem si mnohým nepříjemným prošla. Díky genetické vadě nejmladší dcery jsem často byla motivována jít dál a hlouběji … do témat, problematik, společenských a rodových traumat, do kterých bych se sama nikdy nepustila. Díky tomu mám nyní zkušenosti, co je možné v takových situacích dělat, jak postupovat, jaké zaujmout postoje, jakými pravidly se orientovat, jak se uzemňovat, jaké cviky cvičit, aby vše probíhalo snáze… obdobně jako když snáze zdolá vysokou horu horolezec, který např. dodržuje určitá pravidla nutná k aklimatizaci na pobyt ve vysokohorských výškách.

 

Jsem tedy schopna ostatním pomoci vypořádat se s problémy spojenými s navyšováním energií
i s léčením duše nebo rodových systémů.

 

 

.

Proč název Divadlo svět?

Divadlo Svět = Život na Zemi
Bližší vysvětlení viz Proč Divadlo Svět

.

Hlavní motto: 

….Z ticha do ticha, život se rodí a zase utichá…

Já vím, že existuje mnoho různých „tich“. Patřím já vůbec do nějakého z nich?

Tak soustředím se na to TADY, kde spojeny jsou všechny dohromady.

Tak soustředím se na to TEĎ, kde minulost je věčná, přítomnost běží vpřed.

Soustředím se tedy na TADY a TEĎ, kde hraje se divadlo pod názvem SVĚT.

Lenka Palatová (21.11. 2011)

z knížky Doteky motýlích křídel aneb …psst o tom se nemluví

.

Pokud se zde na stránkách někomu něco zalíbí a bude chtít citovat – prosím uvádět jen s odkazem na tyto stránky. Děkuji.

 

Leave a Reply

Aktuality, akce

V současné době nabízím i on-line sezení a konzultace.

18. 5. - seminář Obnova zlatého vedení, Praha 6

25. 5. - Povídání o práci s Krajinou, Praha 6

Více informací na webu pro-zmenu.cz