O mě

PET_3139-final-crop.

Jmenuji se Lenka Palatová.

Jsem vdaná, mám tři děti.
.

Vystudovala jsem VŠE v Praze.
Obor systémové inženýrství.

.

 Zabývám se firemním a osobním poradenstvím, mentoringem a kaučinkem.

.
 V posledních letech pracuji zejména jako průvodkyně změn a složitých procesů, na které je možno narazit v průběhu léčení či osobního rozvoje.

.

Díky osobním i pracovním zkušenostem jsem si osvojila účinné a účelné postupy, jak klienty „kotvit“, jak vnést jasnost a řád do složitých procesů, jak získávat klid v komplikovaných či emocemi nabitých situacích. Zkušenosti mám např. i s psychospirituální krizí a s jejím zvládáním.

Svým vnímáním a chápáním souvislostí napomáhám k účelným cestám při řešení problémů.
U svých klientů  posiluji schopnost účelně jednat a v případě potřeby ukončovat vše nepotřebné, nezdravé, „staré“ a  léčivým, konstruktivním způsobem, s citlivou integrací toho starého – přijímat vše „nové“ 
… tak, abychom žili a podporovali „zdravý život“.

  • Moje práce i doporučení jsou cílená, účelná, efektivní… a hlavně prakticky proveditelná.

 

Praktické profesní zkušenosti:

Po VŠ jsme krátce nastoupila do ÚÚNV (Ústředním ústavu národohospodářského výzkumu)

Od srpna 1990 – ca. květen 1993 –  Německo a podniková poradna UBM Unternehmensberatung München.

V letech 1993 a 1994 jsem pro největšího evropského výrobce nástaveb na nákladní automobily, budovala výrobní závod v Čechách, ve Slaném.

Od té doby jsem až do dnešních dnů realizovala celou řadu firemních poradenských projektů – pro konkrétní zákazníky nebo jako externí spolupracovník pro větší firemní poradny.

více viz webové stránky palatova.cz/ (firemní poradenství) nebo pro-zmenu.cz/cs/ (cílené, plánované změny).

V průběhu let jsme se vdala a narodily se nám tři děti. Nejmladší z nich se narodila s genetickou vadou a to nasměřovalo mou pozornost k procesu léčení a uzdravování. Ač uznávám postupy moderní medicíny, zjistila jsme, že k plnému uzdravení asi zdaleka nestačí. Proto jsem se začala zabývat psychosomatikou, šla jsem pod povrch, zkoumala jsme dynamiku energetických a skrytých procesů pod povrchem viditelného dění. Našla jsem funkční metody a způsoby, různým vhodným způsobem jsme je zkombinovala a vedle firemního poradenství nyní nabízím i poradenství individuální…  stala jsem se, jak uvádím výše, průvodkyní změn.

Více než 18 let se tedy kromě firemního poradenství zabývám i tradičními metodami a způsoby léčby, ozdravnými technikami a cvičením.

Od r. 2011 vedu a organizuji semináře.

Další vzdělávání:

  •  osvojila jsem si různé způsoby zpracování traumat, odstraňování i mentálních a emocionálních bloků, techniky zvládání stresu.
  • využívám vědomou práci s tělem a kromě fyzických cvičení pracuji s dechem, hlasem, s představivostí a s vibracemi
  • používám v případě potřeby i aromaterapii, tanec,… barvy, intuitivní kresbu a arteterapii.
  • absolvované semináře či výcviky: autoterapie hlasem a dechem, rodinné konstelace a pohyby duše, reflexní terapie, ATHD – Autoterapie hlasem a dechem (paní Song), Reiki I. a II., Merkaba, sociální chování náctiletých a videotrénink, šamanské techniky.
  • individuální výuka - léčení  pomocí energií, práce na myšlenkově-emoční úrovni, vědomá práce s myslí (a s myšlenkovými formami – v souladu s principy přirozené kreativity), práce s emocemipostupy speciální pedagogiky, mechanismy kognitivních procesů…
  • geomantie, práce s energiemi Krajiny
  • psychosomatika (vědomější propojování těla a duše, hrubších a jemnějších složek člověka a odstraňování bloků, které propojení brání).
  • aromaterapie a výroba esenciálních směsí.

 

 

Leave a Reply

Aktuality, akce

V současné době nabízím i on-line sezení a konzultace.

18. 5. - seminář Obnova zlatého vedení, Praha 6

25. 5. - Povídání o práci s Krajinou, Praha 6

Více informací na webu pro-zmenu.cz