Osobní poradenství

V rámci Divadla Svět klienty provázím a podporuji :

 1.  v průběhu složitějších procesů změn – např. při různých životních krizových situacích nebo i při psychospirituální krizi.
  V rámci toho přináším uvědomění a vhled do nevědomých procesů,  jasnost a určení priorit do procesů racionálních. Napomáhám ke stabilizaci situace a k pro-aktivnímu, funkčnímu řešení.
  .
 2. při překonávání  škodlivých vzorů a mechanismů chování (zde mám na mysli zejména staré myšlenkové vzorce, přesvědčení, vzory chování, „škodlivé“ či neadekvátní emocionální reakce…) a závislostí,
  .
 3. při integrace nepříjemných životních zkušeností - práce s emocemi, a bližší pochopení „fenoménu zla“  v jeho nejrůznějších projevech (vč. smrti, traumat, nepříjemných situací) - včetně zpracování, „léčení“ jeho následků,
  .
 4. práce se strachy a obavami – pomocí práce s myslí, tělem, dechem a hlasem
  učím klienty efektivně jednat i ve vypjatých situacích, získat vnitřní odvahu a případně odložit dnes již přežité „ochranné štíty a mechanismy chování“… a v rámci toho, podle potřeby:

  •  vědomé uzemňování  = vč. schopnosti kontaktu s tělem, se svou osobní i rodovou liníí, se Zemí, s „hmotou“,
  • případně vědomé „odlehčování“  = vč. schopnosti kontaktu se svou duší, se svým vyšším já, se svou inkarnační liníí, s „nebem“,
   .
 5. Vědomá práce s Tělem, s energiemi a posílení životní radosti = schopnost šťastného a radostného žití bez ohledu na to „co bylo“, bez ohledu na zranění, bloky či dílčí omezení, která si z nejrůznějších důvodů neseme z minulosti (my osobně nebo skrze naší rodovou linii), ALE! zároveň bez toho, aniž bychom za účelem radostného žití „zavírali“ smysly před vším „těžkým“, „zemským“,
  .
 6. posílení tvořivosti, objevení své jedinečné, „osudové“ cesty i svých potenciálů.
  Do této kategorie spadá téma nalezení své vlastní osobité životní cesty, ale i např. psychosomatika spojená s neplodností, neschopností otevřít se důvěře ve vztazích, v partnerství.

Vše potřebné a nové pomáhám klientům převést do praxe!!!

.

Jak pracuji?

 • Kombinací různých metod a postupů, které aplikuji dle individuální situace.
  Propojuji přitom své praktické zkušenosti a strukturovanost získané během více než 30-ti leté praxe firemního poradenství se zkušenostmi z oblastí speciální pedagogiky či z oblasti konstelací. Využívám i poznatky o fungování myšlenkově-emočního světa.
 • Vždy však dávám důraz na praktičnost a proveditelnost v běžném životě. Často navrhuji zdánlivě jednoduchá opatření či cvičení, která však mají nesmírnou účinnost, provádějí-li se důsledně a dlouhodobě.
 • Klíčovým prvkem mé práce je vědomá práce s tělem, přičemž tělo chápu jako celek = jako jednotu fyzického těla, energetického těla a duše…
  Práce s tělem je důležitá:
  = pro stabilitu v průběhu změn

  = pro bezpečnost při práci s energiemi (napojený a stabilní postoj funguje jako „hromosvod“ pro práci se silnými energiemi a bloky…)
  = pro snadnější způsob uvolnění tělesných a/nebo emocionálních a/nebo myšlenkových bloků – a to díky napojenosti, propojenosti fyzických, hrubo-hmotných a mentálních a psycho-emocionálních, tedy jemno-hmotných rovin naší skutečnosti
 • dle konkrétní situace proto  kombinuji  práci s tělem, tedy zejména s postojem, dechem, a hlasem, s prací s myslí a s emocemi.
 • používám i „nástroje“ a pomůcky – v oblibě mám zejména hudbu (muzikoterapie), vůně, kameny a barvy.
 • za důležitou však považuji především samostatnou práci každého jednotlivce (nemám snahu ani potřebu cokoliv za někoho „dělat“, každému ponechávám jeho vlastní „učební lekce“, k jejichž zvládnutí však můžu nabídnout vhodné návody, případně dočasnou! podporu…)
 • proto z mé strany volím převážně role „průvodce“.

Bližší vysvětlení viz Proč se zaměřuji na roli průvodce a autoterapii divadlosvet.cz/category/clanky-a-uvahy/

.

Cena dohodouceny jsou odstupňované:
podle daného problému, komplexnosti či náročnosti práce,

Základní hodinová sazba činí u individuální práce 1.600,- Kč.
Při potřebě více setkání nebo při dohodě o dlouhodobější spolupráci nabízím cosi jako množstevní slevu
:

3 – 5 sezení: sleva 15%, sazba tedy činí 1.360,- Kč/hod.
5-10 sezení: sleva 25%, sazba tedy činí 1.200,- Kč/hod.

Vždy tedy záleží na konkrétní situaci a dohodě s klientem.
Je-li někdo v opravdu tíživé finanční situaci, prochází-li krizí a z různých důvodů jeho finanční situace nedovoluje platit standardní ceny, je možná i individuální dohoda … neboť část svého času věnuji i charitě. Většinou přichází v úvahu úhrada pouze nutných provozních nákladů.

 

Pro individuální práci platí následující postup:

 1. První kontakt s klientem a stanovení hlavního problému, záměru i cíle spolupráce (ca. 1/2, v individuálních případech i méně).
  Tento bod představuje jakousi přípravu na samostatnou práci s klientem, neboť již při úvodním nacítění, a danými tématy a s danou situací pracuji v jemnějších rovinách… a proto je následná práce s klientem snadnější, „klíčové“ a často bolavé body jsou přístupnější.
 2. První pracovní schůzka/ sezení (ca. 2 hod.) – která by měla přispět k řešení alespoň 1 z nejzávažnějších problémů a k vypracování „strategie“ a způsobu dalšího postupu – vždy ve spolupráci s klientem!
 3. Přeje-li si to klient, provedu písemnou formou shrnutí celé práce (zasílám mailem).
  Popíši hlavní body, impulsy, to co se ukázalo jako „vlivy v pozadí“ či co vnímám jako „jádro“ problematiky, nastíním také doporučení a možnosti řešení vč. toho, jak postupovat co nejúčelněji dál a na která témata / body se nejlépe zaměřit. 
 4. Následná práce a další pracovní schůzky – vždy dle potřeby a dohody s klientem.

Vše dle dohodnuté hod. sazby.
Stejný postup i podmínky platí i pro konzultace nebo poradenství přes telefon, zoom, google mett, whats-up nebo skype.

 

Na cílené změny jen zaměřen také web PRO ZMĚNU -  pro-zmenu.cz/cs/pro-jednotlivce/

 

 

 

 

Leave a Reply

Aktuality, akce

22. 3. 2024, 18-21 hod.
Konstelační večer
na téma "Osobní zdroje a otevření nové cesty"

5. 4. 2024, 18-21 hod.
Konstelační večer
na téma "Kudy vedou proudy tvořivosti"

Obojí se koná v prostoru
Wuchterlova 5, Praha 6
Cena 1 večera 650,- Kč
Srdečně zvu.

Přihlášky mailem na adresu:
lenka@palatova.cz Děkuji:)

1.-3. 11. 2024
Víkendový seminář:
"Kdo jsem a kam směřuji"
... více se otevřít sobě a své vlastní respektující cestě.

Rohanov, Šumava
Podrobnosti i cena budou včas známy.

Předběžné přihlášky prosím zatím mailem na adresu:
lenka@palatova.cz Děkuji:)

Nad rámec nabídky, v případě zájmu je možno zorganizovat cílenou akci pro skupinu/tým/rodinu. Nabízím i sezení a konzultace.